Ceremonie Dźwięku

 

13389327_1901910966702664_1974554861_o

Koncert/ MISTE­RIUM – duchowa uzdra­wia­jąca uczta, która wpro­wa­dza uczest­nika w stan głę­bo­kiej kon­tem­pla­cji. To wyprawa w głąb sie­bie do żró­dła, do korzeni, do świa­tła. Oprócz gon­gów doświad­czamy rów­nież dźwię­ków śpie­wa­ją­cych mis tybe­tań­skich, bęb­nów, fle­tów, did­ge­ri­doo, tam­pury, cytry i gło­sów. Wszystko zagrane z nowa­tor­skim podej­ściem two­rzy uni­kalne brzmie­nie – ’’KOSMICZNĄ SYM­FO­NIĘ”. Każdy kon­cert jest wyjąt­kowy i nie­po­wta­rzalny, a ŚWIĄ­TY­NIA DŹWIĘKU wciąż ewo­lu­uje. 

14045933_539841356211184_8843179307270900954_n

Udział w Ceremoni Dźwięku niweluje głębokie pokłady stresu i blokady energetyczne, co jest pierwszym krokiem do uzdrowienia na każdym poziomie. Wspiera procesy transformacji, podnoszenia wibracji, i poszerzania świadomości. Po za właściwościami terapeutycznymi jest to również przeżycie o najwyższych walorach artystycznych.

12316567_450558875139433_7921257738754321490_n